Home
Over ons
Dienstverlening
Projecten
Projectbarometer
Partners
Contact

Welkom op de website van van Kemenade Consultants
Van Kemenade Consultants is gespecialiseerd in de advisering van instellingen en bedrijven met betrekking tot de organisatie van de primaire en secundaire processen en de sturing van de inzet van medewerkers in regelmatige en onregelmatige dienst. Daarnaast verlenen wij diensten bij het implementeren van ge´ntegreerde systemen voor roostermanagement en de begeleiding bij het ontwikkelen van specifieke softwaretoepassingen.
Hoewel het startpunt van de activiteiten van het bureau destijds lag bij onderzoek en advies bij instellingen voor zorg, behandeling en begeleiding, overwegend in de non-profit sector, is in de loop der jaren gebleken dat de daar ontwikkelde managementconcepten ook heel goed in bedrijven kunnen worden toegepast. Vandaar dat de activiteiten van Van Kemenade Consultants zich ook uitstrekken over de verschillende sectoren van het bedrijfsleven.
Ga naar

Over ons

Dienstverlening

Contact

Schriftelijke informatie aanvragen


Dienstverlening

De optimale opbouw van de organisatie. Aan de hand van een inventarisatie van de primaire en secundaire processen binnen uw organisatie, kan Van Kemenade Consultants voorstellen ontwikkelen voor de optimale opbouw of verdere ontwikkeling van uw organisatie. Gegeven enerzijds de behoefte aan netto inzetbare uren van medewerkers van de verschillende disciplines en anderzijds de te ramen uren voor secundaire zaken zoals ziekte, verlof, opleiding, werkoverleg etc. kan de vereiste opbouw van de organisatie in termen van uren of fulltime equivalenten worden berekend.Urenbudget en begroting.
Met deze gegevens wordt beschikt over de basis voor een gedifferentieerd urenbudget. Op jaarbasis wordt beschikt over een prognose voor de tijdbesteding van de medewerkers aan de verschillende primaire en secundaire processen. Een ideaal uitgangspunt voor de opstelling van uw begroting voor het volgende jaar. Uiteraard levert Van Kemenade Consultants deze gegevens mee bij haar advisering over de optimale opbouw van uw organisatie en de optimale structuur van de dienstroosters.

| Disclaimer | Info | © 2005 VKC