Home
Over ons
Dienstverlening
Projecten
Projectbarometer
Partners
Contact

Over ons


Van Kemenade Consultants is opgericht in 1989 als gevolg van een toenemende vraag van de kant van instellingen voor zorg, begeleiding en behandeling naar specifieke advisering op het gebied van werklast, zorgzwaarte, tijdbesteding van de medewerkers en de relaties daartussen.

Een en ander heeft geleid tot een opeenvolgende reeks van onderzoeken bij instellingen van verschillende aard.
- voor een instelling voor verstandelijk gehandicapten onderzoek gedaan naar de formatieve opbouw van de teams van medewerkers en de eisen te stellen aan de roosters voor die medewerkers.

- voor een orthopedagogische instelling een onderzoek gedaan naar de relatie tussen behandelzwaarte en tijdbesteding van de medewerkers.

- Voor een psychogeriatrische instelling een zelfde onderzoek gedaan naar de relatie tussen zorgzwaarte en tijdbesteding van de medewerkers. Dit onderzoek werd gevolgd door een soortgelijk onderzoek bij een instelling voor dak- en thuislozen.

- Een grootschalig vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar diverse relaties tussen detentiezwaarte en de daarbij ingezette personele middelen bij een drietal justitiŽle inrichtingen voor volwassenen.

- Eenzelfde onderzoek werd uitgevoerd naar de relaties tussen behandelzwaarte en zorgzwaarte en de daarbij in te zetten personele middelen bij een drietal justitiŽle jeugdinrichtingen.

De ervaringen opgedaan bij al deze onderzoeken hebben geleid tot de ontwikkeling van het managementconcept voor Sturing en Control. Bij dit concept wordt de planning van de activiteiten van medewerkers (dienstroosters) opgevat als een onderdeel van een cyclisch proces waarbij de resultaten (managementinformatie) zodanig worden vormgegeven dat deze steeds kunnen worden gebruikt voor sturing van het totale proces.

In opdracht van een aantal instellingen van verschillende aard heeft Van Kemenade Consultants vervolgens een softwareontwikkelaar (Acťcom Hoogeveen) begeleid bij de ontwikkeling van een informatiesysteem gericht op de ondersteuning van het managementconcept voor Sturing en Control. Het informatiesysteem Sybes.

De ervaringen van instellingen en bedrijven, waar het informatiesysteem Sybes sinds 1996 wordt ingezet voor de planning van de inzet van de medewerkers, hebben geleid tot een verdere uitbouw van het managementconcept voor Sturing en Control. Daarbij zijn met name de introductie van de begrippen jaarplanning en contractmanagement als middelen voor de structurering van de inzet van de medewerkers aan de orde.

| Disclaimer | Info | © 2005 VKC