Home
Over ons
Dienstverlening
Projecten
Projectbarometer
Partners
Contact

Projectbarometer

Project Unit Behandeling

Organisatie:

Jeugdinstelling voor open behandeling

Omvang:

4 groepen van 10-12 jeugdigen

Begrotingssterkte:

36 fte

Personeelsbezetting:

Circa 32 fte

Doelstellingen project:

1. Bevordering efficiency en kwaliteit
2. Terugdringen aantal ad hoc mutaties in de roosters
3. Neerwaartse druk op het ziekteverzuim
4. Voorkomen opbouw verlofstuwmeer
5. Beheersing van het budget

Begeleidingstraject:

Januari 2005 t.m. juli 2005


Grafieken:


Grafiek mutaties gepland rooster

Grafiek primaire tijdbesteding en budgetresultaat

Grafiek primaire tijdbesteding en budgetresultaat

| Disclaimer | Info | © 2005 VKC