Home
Over ons
Dienstverlening
Projecten
Projectbarometer
Partners
Contact

Projecten

Hier treft u een overzicht aan van de belangrijkste projecten die door Van Kemenade Consultants sinds 1989 zijn uitgevoerd:

Instelling voor verstandelijk gehandicapten.

Onderzoek naar de formatieve opbouw van de teams van medewerkers en de eisen te stellen aan de roosters voor die medewerkers.


Orthopedagogische instelling.

Onderzoek naar de relatie tussen behandelzwaarte en tijdbesteding van de medewerkers.


Psychogeriatrische instelling.

Onderzoek naar de relatie tussen zorgzwaarte en tijdbesteding van de medewerkers.


Instelling voor dak- en thuislozen.

Onderzoek naar de relatie tussen zorgzwaarte en tijdbesteding van de medewerkers.


JustitiŽle instellingen voor volwassenen.

Grootschalig vergelijkend onderzoek naar diverse relaties tussen detentiezwaarte en de daarbij ingezette personele middelen.


JustitiŽle instellingen voor jeugdigen.

Grootschalig vergelijkend onderzoek naar de relaties tussen behandelzwaarte en zorgzwaarte en de daarbij in te zetten personele middelen.


Begeleiding ontwikkeling informatiesysteem Sybes.

In opdracht van een aantal instellingen van verschillende aard heeft Van Kemenade Consultants vervolgens een softwareontwikkelaar (Acťcom Hoogeveen) begeleid bij de ontwikkeling van een informatiesysteem gericht op de ondersteuning van het managementconcept voor Sturing en Control. Het informatiesysteem Sybes.


Begeleiding implementatie systemen voor roostermanagement.

Begeleiding van de implementatie van systemen voor roostermanagement bij ruim dertig instellingen en bedrijven van verschillende aard.


Begeleiding van de ontwikkeling van een systeem voor detentiemanagement.

In opdracht van een cluster justitiŽle instellingen heeft Van Kemenade Consultants de onderneming Sybes Kwaliteitszorgsystemen BV begeleid bij de ontwikkeling van een systeem voor detentiemanagement.


Begeleiding bij de implementatie van een systeem voor jaarplanning.

Begeleiding van de reorganisatie van de planning van de personele inzet gericht op het werken met jaarplannen en vormen van contractmanagement.


Advisering met betrekking tot formatieve opbouw.

Voor een groot aantal instellingen en bedrijven adviseerde Van Kemenade Consultants met betrekking tot de formatieve opbouw van de organisaties en de planning van de inzet van de medewerkers.

| Disclaimer | Info | © 2005 VKC